Zamknij

Jesteś zaniepokojony obecną sytuacją,

potrzebujesz wsparcia w kryzysie,

rozmowy podtrzymującej

 

PODEJMIJ KONTAKT ON LINE!

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dorosłych
Diagnoza i leczenie:

 

 • zaburzeń lękowych (nerwic)
 • depresji
 • zaburzeń osobowości
 • uzależnień od substancji psychoaktywnych
 • uzależnień behawioralnych
 • współuzależnienia
 • zaburzeń kontroli emocji (sprawcy przemocy domowej)

Zaburzenia lękowe (nerwice) dotykają wiele osób i znacznie utrudniają normalne funkcjonowanie. A tymczasem dostępne są skuteczne metody leczenia, zarówno objawowego (bezpieczna farmakoterapia), jak i definitywnego (psychoterapia). Po ustaleniu właściwego rozpoznania dobieramy wraz z pacjentem odpowiednie dla niego postępowanie terapeutyczne.

Depresja to choroba, którą można skutecznie leczyć. Naszym pacjentom zapewniamy profesjonalną diagnostykę oraz nowoczesne, zindywidualizowane metody terapii. Odpowiednio dobrane zapewniają one dobrą skuteczność i są coraz mniej obciążające. W niektórych przypadkach leczenie ma charakter zespołowy i obejmuje farmako- oraz psychoterapię.

Jakim jesteś człowiekiem? Na czym polega specyfika Twojej osobowości? Jak dobrze znasz samego siebie? Czy są jakieś aspekty Twojej osobowości, których nie jesteś świadom? Czy inni ludzie widzą Cię takim jakim sam siebie widzisz? Łatwo zadać takie pytania jednak trudno na nie odpowiedzieć. Osobowość jest tym, co nas określa i odróżnia od innych ludzi. Często jednak nasze zachowania odbiegają od normy Gdy mamy doczynienia z współwystępowaniem wielu cech osobowości możemy mówić o zaburzeniu osobowości.

 

Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, Theodore Millon Roger Davis
IPZ

Uzależnienia od alkoholu, leków, narkotyków, dopalaczy, papierosów.

Uzależnienia od hazardu, koputera, internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych, zakupów, fitnessu.

Uzależnienie to choroba całej rodziny, najbliżsi przystosowują się do niej w sposób dla siebie destrukcyjny rezygnując z własnych potrzeb, żyją w ciągłym stresie, niepewności, bezradności...

 

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży
Diagnoza i leczenie:

 

 • zaburzeń zachowania
 • problemów emocjonalnych
 • problemów szkolnych
 • problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych
 • trudności adaptacyjnych
 • lęków

Trudności wychowawcze, problemy z porozumiewaniem się z dzieckiem, nieposłuszeństwo, utrudnienia w sprawowaniu pieczy rodzicielskiej, odmowa chodzenia do szkoły.

Odmowa kontaktu, zamykanie się w sobie, trudności w relacjach z rówieśnikami, bycie osobą doświadczającą przemocy ze strony rówieśników, mutyzm, trudności adaptacyjne.

Trudności dydaktyczne w zakresie pisania, czytania matematyki, ogólne trudności szkolne.

Przykładowa lista niepokojących sygnałów w zachowaniu nastolatka które mogą świadczyć o używaniu przez niego substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze):
- pogorszenie stopni w szkole
- późne powroty do domu
- nieuzasadnione zmiany nastroju (od euforii do przygnębienia)
- nagłe wyjścia o dziwnych porach dnia i nocy
- kontrastowe zmiany zachowań (tryska energią, a po chwili zasypia)
- brak apetytu (amfetamina) lub nagły jego przypływ, szczególnie na słodycze (marihuana)
- ucieczki z domu
- kłamstwa
- rezygnacja z dotychczasowych zainteresowań
- wycofywanie się z życia rodzinnego...

Niechęć do uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych, szkolnych, podejmowaniu ról ucznia, trudności w odnalezieniu się w nowej grupie rówieśniczej.

Opiniowanie na potrzeby orzecznictwa zgodnie z wymogami danych instytucji (testy psychologiczne)

 

W przypadku trudności z dotarciem na wizytę do gabinetu istnieje możliwość przeprowadzenia badania w celach orzecznictwa w domu klienta (za dodatkową opłatą).

Prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie uzależnień i depresji
 • Program profilaktyczny dla młodzieży przeciw uzależnieniom od substancji psychoaktywnych
 • Program profilaktyczny w zakresie uzależnień behawioralnych m.in komputer, internet
 • Program profilaktyczny depresji